200 watt Personal Heater pricing: https://amzn.to/2SRUX5A

Ivapo 500 watt Personal Heater pricing: https://amzn.to/2RDf0D5

750 watt Vornado VH202 pricing: https://amzn.to/2RGWwSt

Personal Space Heater Comparison 200 watt, 500 watt, 750 watt | Weekend Handyman